البحث في...
الإسم
الإسم اللاتيني
البلد
التاريخ
القرن
الدين
التخصص
السيرة
 أسلوب البحث
البحث عن اي من هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على كل هذه الكلمات
النتيجة يجب أن تحتوي على هذه الجملة
سیمون کریستوفورتی

سیمون کریستوفورتی

الإسم اللاتيني :  Simone Cristoforetti
البلد :  ايطالي
التاريخ :  ... - معاصر
القرن :  20 - 21
الدين : 
التخصص :  الثقافة الايرانية - عمر الخيام - الدولة العباسية

أستاذ مساعد (تاريخ الحضارة الإسلامية الإيرانية)  جامعة فينيسيا - قسم الدراسات الآسيوية وشمال أفريقيا

التعليم :

1994-1998

شهادة الدكتوراة في الدراسات الإيرانية في جامعة نيابوليس

2001

شهادة في اللغة الكجراتية من المعهد الإيطالي لأفريقيا وشرق روما.

اللغات :

لغات البحث: الفارسية (الفارسية / الدارية) ، العربية ، اللاتينية ، التركية.

من منشوراته ( باللغة الاصلية ) :

كتب :

Divano Occidentale

by Gianroberto Scarcia († July 1st, 2018) and Simone Cristoforetti سیمون کریستوفورتی

New edition of Libro dei Re (Shāhnāmeh) transl. by Italo Pizzi

Borders: Itineraries on the Edges of Iran

by Stefano PELLO', matteo compareti, Simone Cristoforetti سیمون کریستوفورتی, Sara Mondini, Augusto S Cacopardo e Marco Dalla Gassa

An Index of Nayrūz Occurences in Abbasid Literary Sources

by Simone Cristoforetti سیمون کریستوفورتی and Massimiliano Borroni

ʻUmar ibn Ibrāhīm al-Khayyām, Il libro del Capodanno (Nawrūznāma).

Ashìk Kerìb, l'amante smemorato
Il computo del tempo nell'Iran antico (di H. Taqizadeh)

Izdilāq: miti e problemi calendariali del fisco islamico
Persiani intorno all'Africa e vicende calendariali
Il Natale della Luce. Il sada tra Baghdad e Bukhara tra il IX e il XII Secolo

Forme “neopersiane” del calendario “zoroastriano” tra Iran e Transoxiana
The Chinese Scene at Afrāsyāb and the Iranian calendar

أوراق :

Ashïk Kerib: menestrelli sul limes

Rivista di Studi Indo-Mediterranei, 2017

On the Kabīsa of the Saffarid Amīr Khalaf ibn Aḥmad

Testimonianze d'asia orientale a samarcanda: ieri e oggi, in: Alla maniera di...Convegno in ricordo di Maria Teresa Lucidi Roma, Sapienza Università di Roma, 28-30 maggio 2007

by matteo compareti and Simone Cristoforetti سیمون کریستوفورتی

Mehragān

Cycles and Circumferences.The Tower of Gonbad-e Kāvus as a Time-measuring Monument

Borders: Itineraries on the Edges of Iran

Testimonianze d'Asia Orientale a Samarcanda: ieri e oggi

‫ ‫نوروز ‫در تقويم ايرانی

Various entries (Lemmario - Dei viaggi di Messer Marco Polo)

On the Era of Yazdegard III and the Cycles of the Iranian Solar Calendar

La Georgia antiochena e il 'lungo viaggio' di Așïk Kerib
San Sergio a Perugia
Un confine post-sovietico tra l’anno e la settimana
Santa Maria del Soccorso a Tiberio

Sul sade di Biruni e di ‘Onṣori

Integrazioni iranistiche a un passo di Corbin

Su Khidr, patrono di contaminazioni

Introduzione a "Ancora introvabile il padrone del silenzio"
La breve eppur travagliata escursione del Cavalier Chardin nei calendari di Persia

Mehragān Festival

Il fumo iranico della Pipa di Perm

In: F. Cret Ciure, V. Nosilia, A. Pavan (a cura di), Mvlta & varia. Studi offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo

L'inferno mazdaico: terrifico e transeunte

In M.C. Migliore, S. Pagani (edd.), Inferni temporanei: testi, studi e figure dell’immaginario infernale nel Medioevo orientale e occidentale, 2011

Il natale della luce in Iran: una festa del fuoco nel cuore di ogni inverno

The Kurds and the Sade
L'era di Yazdgard III e il regno di Alessandro IV Aegus in un manoscritto latino inedito di fine Quattrocento

Talking about Sīmurġ and Ṭāq-i Bustān with Boris I. Marshak. (On the so-called Sīmurġ)
Calendars in Narshakhi's Ta'rikh-i Bukhara
La "dieta" di Ḍaḥḥāk: un esempio di psicofagia luminosa
Tempo rubato e tempo addizionato: il tredicesimo mese dei persiani
‘ Ā’īn-i īshān ’, un lapsus di Kūshyār e il farwardgān di Abyāna
Nowruz iii. In the Iranian Calendar

Zal


Kabis
Le due sezioni sulle feste dei persiani nello Zīj al-mufrad di Abū Ja'far Muḥammad ibn Ayyūb al-Ḥāsib al-Ṭabarī
Le nawrūzī selon le Nawrūz-nāma

Eurasian Studies, Vol. 6 (2007-2008), 2009

L’islamizzazione sulaymānī di una festa iranica. (Sada: addenda et detrahenda)
Il mito di Āriš e il “fanciullo divino” di Samarcanda
Ipotesi sulla kabīsa sistanica di Khalaf b. Aḥmad
Il fiume, la luce e l’albero della croce
Il viaggio oltremare del nawrūz e la “canonizzazione” di festività iraniche in ambito sciita

Il sizdah bedar e il “pesce d’aprile”
Martirio e intercessione di Ḥusayn in due testi poetici persiani
‘Legno della croce’ e ‘Peonia bizantina’: un rimedio iranico all’epilessia tra Avicenna, Bīrūnī e Ḫāqānī
L’antitesi Diocleziano-Martiri nel cristianesimo copto
Una premessa un po’ più ampia dell’usato
Proposal for a new Interpretation of the Northern Wall of the "Hall of the Ambassadors" at Afrasyab
Considerazioni sui trecentosessanta idoli della Ka'ba preislamica

… linguis: studi linguistici e orientali in onore …, Jan 1, 2006

Afrasyab toponimo e Afrasyab eponimo: considerazioni sulla riemergente plausibilità di una lectio facilior

L'islam oltre le Colonne d'Ercole e la demitizzazione dell'ignoto

نشاطات أخرى :

گفتوگو با «سيمون كریستوفورتی»؛ استاد تاریخ ایران در دانشگاه کا فوسكاري ونيز در ایتاليا - پهنای فرهنگی آیین های ایرانی از بغداد تا بخارا

Italia-Iran, storia di una lunga amicizia. Parla Simone Cristoforetti
معرفی پژوهشی دربارهٔ نوروز در ادب عربی دورهٔ عباسی

Editorial consultant for Âyiné. International Journal of Islamic Societies and Cultures
Il natale della luce. Il sada tra Baghdad e Bukhara tra il IX e il XII secolo. Mimesis, Milano, 2002, 379 p. Reviewed by Michele Bernardini

HASAN TAQIZADEH, Il computo del tempo nell'Iran antico. Edizione riveduta e integrata sulla base delle indicazioni dell'autore, traduzione e cura di Simone Cristoforetti, Is.I.A.O., Roma, 2010. («Il Nuovo Ramusio, Strumenti», 2).

 

رابط المصدر :

http://unive.academia.edu/SimoneCristoforetti

 
فروع المركز

فروع المركز

للمركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية ثلاثة فروع في ثلاثة بلدان
  • العنوان

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف